Wat ik belangrijk vind, is dat mensen inzicht krijgen in hun klachten. Het holistische inzien. Dat hun klacht niet een op zichzelf staand probleem is, maar dat alles om hen heen een deel van de klachten veroorzaakt en dat ze het dus ook zelf in de hand hebben om het op te lossen. Dus als je weet dat je altijd pijn in je buik krijgt na het eten van softijs, dan moet je het laten staan en kiezen voor yoghurt- of waterijs. En als je niet kunt slapen van de jeuk als je 4 biertjes hebt gedronken, dan stop je bij 2 biertjes. Ik zal nooit zeggen dat iets niet meer mag. Ik ben er een voorstander om samen naar mogelijkheden te zoeken die het leven leuk houden, én met minder klachten. Je leefstijl aanpassen kan veel klachten oplossen en voorkomen. Daarnaast ben ik van mening dat het zorgstelsel in Nederland zal moeten veranderen om een gezondere samenleving te krijgen. Gezondheid moet het verdienmodel worden, niet het ziek zijn! Meer aandacht voor de mens i.p.v. de ziekte. In de Chinese geneeswijze staat de mens centraal, niet de ziekte. Beloning vanuit de zorgverzekeraar als je minder gebruik maakt van reguliere zorg, en meer heil hebt bij complementaire zorg. Hiermee maak je de zorg goedkoper, en dat mag beloond worden in bijvoorbeeld premieverlaging, of meer vergoeding om naar uw complementaire therapeut te gaan… Dat zou prachtig zijn, toch? Leefstijl en preventie is onlosmakend verbonden met TCG. Iets wat in China als eeuwen wordt toegepast..

Ik ben verbonden aan een wereldwijd netwerk van therapeuten uit het vak. Vanuit dit netwerk wordt hulp geboden bij ingewikkelde casussen. Ik hoef tenslotte het wiel niet opnieuw uit te vinden. Omdat ik niet alles weet, zijn er gelukkig collega’s met een eigen expertise waar ik op terug kan vallen. Ook kan ik naar hen doorverwijzen als ik denk dat je daar beter op je plek bent.
Ieder heeft zijn eigen specialisme, en zo kunnen we samen de beste behandelaar voor u vinden. Ons Centrum voor ACT heeft locaties in Den Haag, Naaldwijk en Pijnacker. Daarnaast is er een fijne samenwerking met diverse osteopaten die ons vaak goed aanvullen.
Samen voor een goede gezondheid.
Want mijn motto is: Gezond worden, zijn en blijven!