Algemene informatie AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

Het privacystatement van Sishencong kunt u lezen en/of downloaden
door op het icoon hieronder te klikken.

privacystatement

 

website Autoriteit persoonsgegvens

Klik hierboven voor de website die u algemene informatie geeft over het waarom van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).