Acupunctuur

Middels hele dunne naalden wordt Qi, de energie, in beweging gebracht om balans te brengen in het meridiaanstelsel. Meridianen zijn banen door het hele lichaam, een soort netwerk dat alle delen in het lichaam en organen met elkaar verbindt.
De naald dient als het ware als een richtingaanwijzer. Door manipulatie van de naald wordt de Qi aangestuurd. Omdat meridianen zich zowel oppervlakkig als diep in het lichaam bevinden, wordt met diverse naaldtechnieken en naaldlengten gewerkt. Over het algemeen wordt acupunctuur als niet pijnlijk ervaren. Er zijn verschillende vormen van acupunctuur mogelijk. Zo bestaat er ook ooracupunctuur.
Bij deze vorm van behandelen wordt gebruikgemaakt van het centraal zenuwstelsel dat endorfine aanmaakt via gevoelige punten in het oor die gerelateerd zijn aan diverse lichaamsdelen en interne organen.
Ooracupunctuur is goed toe te passen bij alle vormen van pijn in het hele lichaam.
Tevens kan het worden ingezet als extra hulp bij lichaamsacupunctuur.
De meest bekende behandeling met ooracupunctuur is het stoppen met roken en afvallen.

naald in arm
moxa door sishencong